Aeroport International

Basreflex till leverantörer och egna konstruktioner.

Aeroport international omfattar produkter till akustiklösningar konstruerade med basreflex. Samtliga variationer är framtagna med högsta precision för optimalt luftflöde och karaktär. För konstruktionen innehar vi ett eget patent.

Basreflex till leverantörer och egna konstruktioner.

Speaker Tuning plate – Spikesunderlägg med ”glid”